Liggingsecho

Wat is een echo ligging?

Een echo ligging kan tegen het einde van de zwangerschap worden aangevraagd, wanneer het vermoeden bestaat dat uw kind in een verkeerde positie ligt of wanneer dit handmatig niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Bij deze echo kan precies bepaald worden hoe uw kindje op dat moment ligt. Dit is belangrijke informatie voor u en uw zorgverlener. Tevens wordt er bij deze echo gekeken naar de grootte van uw kind en wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. We gaan niet specifiek op zoek naar andere afwijkingen.
Dit echoscopisch onderzoek gebeurt alleen op indicatie en wordt door uw zorgverlener aangevraagd.

Wanneer vindt dit onderzoek plaats?

Een echo ligging vindt plaats tussen 34 en 36 weken.

Waar moet u rekening mee houden?

  • De duur van het onderzoek is ca. 20 minuten.
  • Een echo ligging is in principe een uitwendige echo.
  • De echobeelden bij deze termijn kunnen door de grootte van het kind voor u soms niet meer zo herkenbaar zijn als eerder in de zwangerschap.
  • U kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
  • Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar het onderzoek en maximaal twee begeleiders. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

De echoscopist bespreekt alle bevindingen met u.
Als er een afwijkend beeld wordt gezien, zoals een afwijkende ligging van het kind of een afwijking in de groei van het kind, brengen wij de verloskundige/gynaecoloog hiervan op de hoogte. Deze zal, indien nodig, contact met u opnemen.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar.