Termijnecho

Bij alle zwangere vrouwen wordt in het eerste trimester (d.w.z. in de eerste 3 maanden van de zwangerschap) een echo gemaakt ter bepaling van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Een termijnecho vindt bij voorkeur plaats tussen de 10 en 12 weken zwangerschap.

Waarom een termijnecho?

Bij de termijnecho wordt aan de hand van de metingen van de foetus de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum nauwkeurig vastgesteld. Het is gebleken dat in de meeste gevallen dit betrouwbaarder is dan een uitgerekende datum op basis  van de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit geldt niet voor zwangerschappen die tot stand zijn gekomen door middel van IUI/IVF/ICSI.

Bij dit echo-onderzoek wordt ook gekeken naar:

  • Bevindt de zwangerschap zich in de baarmoeder?
  • Is de zwangerschap intact?
  • Betreft het een eenling of een meerling?

Waar moet u rekening mee houden?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 min.

In principe wordt gestart met een uitwendige echo. Houdt echter altijd rekening met de mogelijkheid dat uw toestemming wordt gevraagd om over te gaan tot een inwendige echo om betere beeldvorming te bereiken.

Tijdens de echo krijgt u uitleg over de beelden. Indien u dit niet wilt, dient u dit van tevoren bij de echoscopist aan te geven. De beelden en metingen worden ter plekke beoordeeld en de uitslag wordt met u besproken. Uw verwijzer wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Indien er onduidelijkheid is over de uitslag, overlegt de echoscopist met een superviserend arts.

Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar het onderzoek en maximaal twee begeleiders. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

In de meeste gevallen kunnen wij u een goede uitslag geven. Toch kan er onverwacht een probleem geconstateerd worden of een verdenking daarop. Wij zullen u hiervan als eerste op de hoogte stellen.  Daarna zal er contact opgenomen worden met uw zorgverlener. In overleg met uw zorgverlener zal voor goede nazorg en begeleiding gezorgd worden.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De termijnecho wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.