Counseling

Wat is counseling?

Voordat u onderzoeken laat doen in het kader van prenatale screening, heeft u een uitgebreid voorlichtingsgesprek met uw verloskundige of gynaecoloog. Men noemt dit gesprek ook wel ‘counseling’.
Counseling heeft als doel u en uw partner informatie te geven over wat prenatale screening betekent. U krijgt hierbij informatie over de screening op downsyndroom en over de 20 weken echo. Met deze informatie kunt u voor uzelf een weloverwogen keuze maken over het al dan niet uit laten voeren van deze onderzoeken.
De counseling is een belangrijk onderdeel van de prenatale screening, welke valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek.

Wie komt in aanmerking voor counseling?

Volgens de Wet op Bevolkingsonderzoek komt iedere zwangere vrouw in aanmerking voor counseling.
Indien u aangeeft aan uw zorgverlener geïnformeerd te willen worden over de prenatale screeningstesten en uw zorgverlener is een :

  • Verloskundige, dan zal de counseling door uw verloskundige verricht worden.
  • Gynaecoloog, dan wordt u voor de counseling naar Echocentrum Focus verwezen. In dit centrum wordt dit gesprek uitgevoerd door een hiervoor gediplomeerd counselor, die tevens echoscopist en/of verloskundige is.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het counselingsgesprek vindt plaats tussen 9 en 11 weken; bij voorkeur bij 10 weken zwangerschap.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Tijdens een counselingsgesprek krijgt u informatie over de onderzoeken die onder prenatale screening vallen. Er worden tevens een aantal vragen gesteld die relevant zijn in het kader van de aanvraag van deze onderzoeken. Dit zijn vragen over uw zwangerschap en uw gezondheid, die van uw partner, eventuele kinderen en van andere familieleden.
  • De counseling wordt vaak gecombineerd met een termijnecho. Indien er reeds een termijnecho is verricht, zal alleen counseling plaatsvinden.
  • De duur van een counselingsgesprek is ongeveer 30 minuten duurt.
  • De duur van een termijnecho is ongeveer 20 minuten
  • Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar deze afspraak en maximaal twee begeleiders. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

Mogelijk wilt u eerst bedenktijd over uw eventuele keuze voor een screening op downsyndroom. Beslist u later alsnog onderzoek te willen laten verrichten, dan kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Houd er rekening mee dat deze onderzoeken plaats vinden aan het eind van het eerste trimester.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de counseling volledig.

Landelijke voorlichtingsfolder

Zorgverleners in Nederland hebben afgesproken iedere zwangere vrouw die informatie wil over de combinatietest, de NIPT of de 20 weken echo, voor te lichten met dezelfde folder. Deze landelijke folders zijn verkrijgbaar bij uw verloskundige of gynaecoloog. U krijgt deze folder ook bij het counselinggesprek. Een link naar deze folders is op deze website beschikbaar. Wij verwijzen u graag naar deze folders en adviseren u deze goed door te lezen voordat u de testen laat uitvoeren.

Voor meer informatie over prenatale screening verwijzen wij u naar de site: www.pns.nl