Eén echocentrum

voor alle zwangeren

Hoe maak je een afspraak?
Zwangerschapskalender

Klik in onderstaande tijdsas op een zwangerschapsduur voor meer informatie

20 wekenecho

De 20 wekenecho valt onder prenatale screening. Tijdens het uitgebreide voorlichtingsgesprek over prenatale screening (de counseling) word je hierover geïnformeerd en kun je vragen stellen. Het onderzoek wordt ook wel een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd.

Wat is een 20 wekenecho?

Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel bij het ongeboren kind. Bij dit onderzoek wordt tevens gekeken naar de de groei van het kind, de ligging van de placenta (moederkoek), de hoeveelheid vruchtwater en naar de ontwikkeling van de organen van het kind.

Bij de 20 wekenecho kunnen niet alle afwijkingen gezien worden. Er is geen garantie op een gezond kind.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

De 20 wekenecho vindt plaats tussen 18 en 21 weken. Bij voorkeur tussen de 19 en 20 weken.
Deze termijn is de beste periode om de organen van het kind echoscopisch te beoordelen. Daarbij is het belangrijk dat de 20 wekenecho screening compleet is afgerond vóór 21 weken zwangerschap. Het kan voorkomen dat de 20 wekenecho niet meteen compleet kan worden uitgevoerd en je hiervoor nog terug dient te komen of dat je verwezen wordt naar de afdeling prenatale diagnostiek voor verder onderzoek.

Waar moet je rekening mee houden?

  • De duur van het onderzoek is ca. 45 minuten.
  • De 20 wekenecho is een medisch onderzoek en géén pretecho.
  • Je bepaalt zelf of je de 20 wekenecho wilt laten uitvoeren.
  • In principe wordt gestart met een uitwendige echo. Houd echter altijd rekening met de mogelijkheid dat je toestemming wordt gevraagd om over te gaan tot een inwendige echo om betere beeldvorming te bereiken.
  • Je kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
  • De echoscopist bespreekt alle bevindingen met je.
  • Neem niet meer dan één persoon en geen kinderen mee naar je afspraak. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

Bij de 20 wekenecho kunnen onverwachte bevindingen worden vastgesteld.

Dit kan een beeld zijn van een variatie van wat normaal verwacht mag worden bij de zwangerschapsduur. Zo’n variatie heeft veelal geen consequenties. In sommige gevallen kan een variatie (of meerdere variaties) echter een signaal zijn om uitgebreider onderzoek te doen. In dit geval zal de echoscopiste jou en je zorgverlener hiervan op de hoogte stellen. Een afspraak voor dit onderzoek zal, indien gewenst, zo spoedig mogelijk geregeld worden.
In sommige gevallen wordt het advies gegeven hiervoor later in de zwangerschap het echoscopisch onderzoek te herhalen.

Als er een afwijking wordt gezien of er is een vermoeden hierop, word je hierover ook direct geïnformeerd. Aansluitend stellen wij je verloskundige/gynaecoloog telefonisch op de hoogte.

In gezamenlijk overleg met jou en je zorgverlener wordt je, indien gewenst, doorverwezen naar de afdeling prenatale diagnostiek van het Amphia ziekenhuis. Hier wordt de mogelijkheid tot vervolgonderzoek besproken en op jouw verzoek uitgevoerd. Het is uiteraard ook mogelijk dit eerst met je verloskundige of gynaecoloog te bespreken.

Als je verwezen wordt voor prenatale diagnostiek krijg je een uitgebreid echoscopisch onderzoek waarbij je kind nader wordt onderzocht. Soms krijg je ook een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden, waardoor de chromosomen van het kind kunnen worden bekeken.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Meer informatie over de 20 wekenecho?

Voor meer informatie over prenatale screening adviseren wij om de website www.pns.nl te bezoeken.

Bekijk hier de voorlichtingsvideo voor de 13 en 20 weken echo
Copyright © 2021 Echocentrum Focus
|
Afspraak: 076 - 5951070