20 weken echo

De 20 weken echo valt onder prenatale screening. Het onderzoek wordt ook wel het structureel echoscopisch onderzoek genoemd.

Wat is een 20 weken echo?

Met de 20 weken echo wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel bij het ongeboren kind. Bij dit onderzoek wordt tevens gekeken naar de de groei van het kind, de ligging van de placenta (moederkoek), de hoeveelheid vruchtwater en naar de ontwikkeling van de organen van het kind.

Bij de 20 weken echo kunnen niet alle afwijkingen gezien worden. Er is geen garantie op een gezond kind.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

De 20 weken echo vindt plaats tussen 18 en 21 weken. Bij voorkeur tussen de 19 en 20 weken.
Deze termijn is de beste periode om de organen van het kind echoscopisch te beoordelen. Daarbij is het belangrijk dat de 20 weken echoscreening compleet is vóór, bij voorkeur, 21 weken zwangerschap. Het kan namelijk voorkomen dat de 20 weken echo niet meteen compleet kan worden uitgevoerd en u hiervoor nog terug dient te komen of dat u verwezen wordt naar de afdeling prenatale diagnostiek voor verder onderzoek.

Waar moet u rekening mee houden?

  • De duur van het onderzoek is ca. 35 minuten.
  • De 20 weken echo is een medisch onderzoek en géén pretecho.
  • U bepaalt zelf of u de 20 weken echo wilt laten uitvoeren.
  • In principe wordt gestart met een uitwendige echo. Houdt echter altijd rekening met de mogelijkheid dat uw toestemming wordt gevraagd om over te gaan tot een inwendige echo om betere beeldvorming te bereiken.
  • U kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
  • De echoscopist bespreekt alle bevindingen met u.
  • Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar het onderzoek en maximaal twee begeleiders. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

Bij de 20 weken echo kunnen onverwachte bevindingen worden vastgesteld.

Dit kan een beeld zijn van een variatie van wat normaal verwacht mag worden bij de zwangerschapsduur. Zo’n variatie heeft veelal geen consequenties. In sommige gevallen kan een variatie (of meerdere variaties) echter een signaal zijn om uitgebreider onderzoek te doen. In dit geval zal de echoscopiste u en uw zorgverlener hiervan op de hoogte stellen. Een afspraak voor dit onderzoek zal, indien gewenst, zo spoedig mogelijk geregeld worden.
In sommige gevallen wordt het advies gegeven hiervoor later in de zwangerschap het echoscopisch onderzoek te herhalen.

Als er een afwijking wordt gezien of er is een vermoeden hierop, wordt u hierover ook direct geïnformeerd. Aansluitend stellen wij uw verloskundige/gynaecoloog telefonisch op de hoogte.

In gezamenlijk overleg met u en uw zorgverlener wordt u, indien gewenst, doorverwezen naar de afdeling prenatale diagnostiek van het Amphia ziekenhuis. Hier wordt de mogelijkheid tot vervolgonderzoek besproken en op uw verzoek uitgevoerd. Het is uiteraard ook mogelijk dit eerst met uw verloskundige of gynaecoloog te bespreken.

Als u verwezen wordt voor prenatale diagnostiek krijgt u een uitgebreid echoscopisch onderzoek waarbij u kind nader wordt onderzocht. Soms krijgt u ook een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden, waardoor de chromosomen van het kind kunnen worden bekeken.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over de 20 weken echo?

Voor meer informatie over prenatale screening adviseren wij u om de website www.pns.nl te bezoeken.

En hier vindt u een link naar de landelijke informatiefolders over prenatale screening.