Veelgestelde vragen

Wat zijn de openingstijden van Echocentrum Focus?

Echocentrum Focus in:

 • Breda, Molengracht 21,  is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 16.30 uur.
 • Breda, Langendijk 75, is op wisselende dagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.
 • Etten-Leur, Trivium 76, is maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag geopend van 8.30 tot 16.30 uur.
 • Oosterhout, Pasteurlaan 9, is maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 16.30uur
 • Chaam, De Werf 1, is dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.30 uur

nb. openingsdagen/tijden kunnen afwijken.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts geeft u een aanvraagformulier mee.

Moet ik met een volle blaas komen?

Bij echo-onderzoeken tot 14 weken dient u een gevulde blaas te hebben. Door een gevulde blaas kan de baarmoeder vroeg in de zwangerschap meestal beter in beeld worden gebracht. U bereikt een gevulde blaas door 1 uur voor het onderzoek 2 volle glazen water (of ander vocht) te drinken en niet meer uit te plassen.

Bij de overige echo-onderzoeken is geen gevulde blaas noodzakelijk.

 

Kan ik meekijken met het onderzoek?

Mits u aangeeft dit niet te willen, kunt u bij elk echo-onderzoek meekijken op een speciaal daarvoor geïnstalleerde monitor.

Krijg ik achteraf een foto mee?

Wij streven er naar om u altijd een foto mee te geven nadat het onderzoek is afgerond.

Mag er gefotografeerd of gefilmd worden?

Het betreft een medisch onderzoek. U wordt om die reden vriendelijk verzocht niet te fotograferen of te filmen tijdens het onderzoek.

Mag ik iemand meenemen naar het onderzoek?

Wij verzoeken u vriendelijk niet meer dan één begeleider mee te nemen en geen kinderen. Het betreft een medisch onderzoek waarbij zowel u áls de echoscopiste alle aandacht nodig heeft.

Waarom wordt het afgeraden om kinderen mee te nemen naar medisch echo-onderzoek?

Het is onze ervaring dat de aanwezigheid van een kind:

 • uw aandacht vermindert voor het onderzoek
 • u afleidt van de uitleg van de echoscopist hierover
 • de echoscopist afleidt van het geconcentreerd uitvoeren van het onderzoek
 • de echoscopist afleidt van het zorgvuldig uitleg geven over onderzoek/resultaten
 • voor u én de echoscopist ongemakkelijk is bij een mogelijk afwijkende bevinding

En let op; de echokamer is donker, dit kan voor een klein kind niet prettig zijn.

Een mooie oplossing:

Maak een afspraak bij

Uw kinderen zijn bij ons pretechoburo van harte welkom om samen met u kennis te maken met hun toekomstige broertje of zusje!

 

Wanneer kan het geslacht bepaald worden?

In de meeste gevallen is het geslacht bij de 20 weken echo te bepalen. Dit is geen onderdeel van het medisch onderzoek en wordt alleen op uw verzoek medegedeeld.

Mag ik mijn piercing/stud inhouden tijdens een echo-onderzoek?

Navelpiercings kunnen tot 14 weken zwangerschap blijven zitten. Bij echo’s na 14 weken zwangerschap vragen wij navelpiercings, omwille van het onderzoek, uit te doen. Dit geldt ook voor studs op de buik. Indien een stud niet kan worden verwijderd, mag deze ook worden afgeplakt met een kleine pleister. Piercings en studs kunnen onze echoapparatuur beschadigen. Ook kan de beeldkwaliteit worden beperkt.

Geslachtspiercings kunnen over het algemeen blijven zitten, tenzij het praktisch gezien een vaginaal echo-onderzoek zou kunnen belemmeren.

Wat is echoscopie?

Met echoscopie maakt de echoscopist uw ongeboren kind zichtbaar door middel van geluidsgolven. Dit onderzoek wordt ook wel ultrageluidonderzoek genoemd. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente geluidsgolven, die de echokop uitzendt. Door weerkaatsing van geluidsgolven wordt uw kind zichtbaar op een scherm. Er zijn twee soorten echo’s: een inwendige echo en een uitwendige echo.

Worden de onderzoeken door mijn zorgverzekeraar vergoed?

De meeste echo-onderzoeken worden door uw verzekeraar vergoed.

Uitzondering hierop vormt de Screening op downsyndroom (combinatietest).

Deze test wordt alleen vergoed als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek

Is echo-onderzoek schadelijk voor de baby?

Tot nu toe zijn in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen.

Wat houdt een uitwendige echo in?

De echoscopist begint altijd met het maken van een uitwendige echo. Vaak is dan al goed in beeld te brengen wat we willen zien. Hierbij krijgt u gel op uw buik om te zorgen voor een goede geleiding van de geluidsgolven. Een uitwendige echo is niet pijnlijk. Wel kan het drukken met de echokop op uw buik wat onaangenaam aanvoelen.

Wat houdt een inwendige echo in?

Voor het verrichten van een inwendige echo wordt altijd eerst toestemming aan u gevraagd.

In het eerste trimester zijn er vaak redenen waardoor een echo via de buikwand niet toereikend is. Redenen kunnen zijn: een prille zwangerschap, een bepaalde positie van de baarmoeder, een voor de echoscopist onhandige positie van de foetus, een hoog BMI oftewel overgewicht.

Een ander woord voor een inwendig echo is een vaginale echo.
Een vaginaal onderzoek geeft meestal beter beeld. Om een dunne echokop wordt een condoom gedaan met daarop een beetje gel. Het inbrengen doet over het algemeen geen pijn. De ervaring leert dat een vaginale echo door de meeste zwangeren achteraf niet als vervelend of pijnlijk wordt ervaren.
Voor dit onderzoek kan uw blaas het beste leeg zijn.

Is het onderzoek pijnlijk?

Over het algemeen is een echo-onderzoek niet pijnlijk. Wel kan bij een uitwendig echo de druk, die met een echokop op de buik wordt uitgeoefend, onprettig aanvoelen. Ook een inwendig echo is meestal niet pijnlijk.

Wanneer moet ik voor een combinatietest (screening op downsyndroom) komen?

Het beste kunt u rond de 10e week van uw zwangerschap eerst een termijnecho laten maken. Daarna kunt u voor de bloedtest als onderdeel van de combinatietest meteen bloed af laten nemen in het Amphia Ziekenhuis of bij een prikpost van SHL-Groep (vergeet uw aanvraag hiervoor niet mee te nemen). Rond de 12e week van uw zwangerschap kan de nekplooimeting plaatsvinden. Maak hiervoor bijtijds een afspraak in ons centrum.

Wat betekent een verhoogde kans bij de combinatietest?

Een gunstige uitslag betekent dat er géén verhoogde kans is op downsyndroom, patau- of edwardssyndroom. Het is niet uitgesloten, maar de kans erop is erg klein (minder dan 1 op 200). Nader onderzoek wordt niet geadviseerd.

Een ongunstige uitslag wil zeggen dat er een verhoogde kans is op downsyndroom, patau- of edwardssyndroom. De kans is gelijk aan of hoger dan 1 op de 200. Van de 200 vrouwen is er dus één die daadwerkelijk zwanger is van een kind met een van deze drie syndromen, de overige 199 niet. Zelfs bij een verhoogde kans, is de kans op een gezond kind dus vele malen groter dan de kans op een kind met een aandoening.

Wat is downsyndroom?

Het downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren afwijking en wordt veroorzaakt door een  ‘extra’  chromosoom. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen, normaal gesproken hebben we in elke cel 2 exemplaren van elk chromosoom. In totaal hebben we 23 paar chromosomen, dus 46 in totaal. Mensen met downsyndroom hebben 3 exemplaren van chromosoom nummer 21 (trisomie) dus in totaal 47 chromosomen.

 

Kinderen met het downsyndroom hebben een verstandelijke beperking maar kunnen daarbij mogelijk ook onderstaande kenmerken hebben:

 • Uiterlijke kenmerken,  zoals bijvoorbeeld ‘scheve ogen’, lange tong, doorlopende  dwarse handplooi
 • Verhoogde kans op orgaanwijkingen zoal bijv. hart- of nierziekten
 • Een verkorte levensverwachting
 • Snellere veroudering
 • Een hoger risico op de ziekte van Alzheimer

 

Niet ieder kind met downsyndroom heeft meerdere of alle van deze kenmerken. Het is niet mogelijk om bij de prenatale screening de ernst van de verstandelijke  beperking te bepalen of welke kenmerken het kind mogelijk wel of niet heeft.

De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met downsyndroom variëren sterk.

Wat is patausyndroom en edwardssyndroom?

Het patausyndroom en edwardssyndroom zijn evenals het downsyndroom aangeboren aandoeningen die veroorzaakt worden door een extra chromosoom. Mensen met het patausyndroom hebben 3 exemplaren van chromosoom nummer 13 (trisomie 13) en mensen met het edwardssyndroom hebben 3 exemplaren van chromosoom nummer 18 (trisomie 18). Ze gaan beide gepaard met een ernstige verstandelijke handicap en vaak meerdere in ernst variërende lichamelijke afwijkingen. Het merendeel van deze kinderen overlijdt reeds in de zwangerschap of in het eerste levensjaar.

Klik hier voor meer informatie over downsyndroom, patausyndroom of edwardssyndroom onder downloads.

Hoe kan ik mijn positieve ervaring met Focus delen?

Echocentrumfocus is voortdurend bezig de zorg voor zwangeren en hun partner te optimaliseren. Naast verbeterpunten hechten wij uiteraard ook veel waarde aan positieve ervaringen. U kunt uw positieve ervaring met ons delen door een mail te sturen naar meldpunt@echocentrumfocus.nl.

Waar kan ik met klachten terecht?

Wij doen er alles aan uw bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Mocht u na een bezoek aan Echocentrum Focus toch een klacht hebben, dan kunt u dit bij ons melden via meldpunt@echocentrumfocus.nl. Wij zullen dan uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Vermeld om die reden uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer waarop wij u hiervoor kunnen bereiken.