Eén echocentrum

voor alle zwangeren

Hoe maak je een afspraak?
Zwangerschapskalender

Klik in onderstaande tijdsas op een zwangerschapsduur voor meer informatie

Placenta lokalisatie

Wat is een echo placentalokalisatie?

Een echo placenta lokalisatie wordt verricht als bij de 20 weken echo, of in sommige gevallen bij een latere echo, een placenta is gezien die dicht bíj of óver de baarmoedermond ligt. Met deze echo kan worden gecontroleerd of de placenta nog steeds laag ligt of ver genoeg omhoog is getrokken met de groei van de baarmoeder.
Een te laag liggende placenta kan een mogelijke belemmering zijn voor een natuurlijke bevalling. Dit is belangrijke informatie voor jou en je zorgverlener.
Tevens wordt er bij deze echo gekeken naar de grootte van je kind en wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. We gaan niet specifiek op zoek naar andere afwijkingen. Dit echoscopisch onderzoek gebeurt alleen op indicatie en wordt door je zorgverlener aangevraagd.

Wanneer vindt dit onderzoek plaats?

Een echo placentalokalisatie vindt plaats tussen 31 en 33 weken.

Waar moet je rekening mee houden?

  • Er wordt gestart met een uitwendige echo om het kind te meten en de hoeveelheid vruchtwater te bepalen. Ook kan worden gezien wáár de placenta zich bevindt, maar meestal niet precies hoe laag de placenta ligt.
  • Om een goede placentalokalisatie uit te voeren dient in veel gevallen ook een inwendige echo gemaakt te worden. Op deze manier kan nauwkeurig worden bepaald hoe ver de placenta van de baarmoedermond verwijderd is. Dit inwendige onderzoek duurt vaak slechts enkele minuten.
  • Je kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
  • Neem niet meer dan één persoon en geen kinderen mee naar je afspraak. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

De echoscopiste bespreekt alle bevindingen met je.
Als er een afwijkend beeld wordt gezien, zoals een laagliggende placenta of een afwijking in de groei van het kind, brengen wij de verloskundige/gynaecoloog hiervan op de hoogte. Deze zal indien nodig contact met je opnemen.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Copyright © 2021 Echocentrum Focus
|
Afspraak: 076 - 5951070