Prenatale Screening

Alle zwangere vrouwen in Nederland krijgen de mogelijkheid om vóór de geboorte het kind op (de kans op) bepaalde aangeboren aandoeningen te laten onderzoeken. Dit onderzoek wordt ook wel prenatale screening genoemd .

Onder prenatale screening vallen de volgende 3 onderzoeken:

De zwangere maakt, indien screening gewenst, de keuze uit de volgende 2 onderzoeken:

De combinatietest:
Met de zogenaamde combinatietest (bloedtest en echo) wordt  de kans bepaald dat u zwanger bent van een kind met downsyndroom. Bij deze test ontvangt u ook de kansberekening op een kind met het minder bekende edwardssyndroom en patausyndroom.

De NIPT:
De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards– of patausyndroom heeft.

  • De 20 weken echo:
    De 20 weken echo is een echoscopisch onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij dit onderzoek wordt ook gekeken naar de groei van het kind, de hoeveelheid vruchtwater en naar de ontwikkeling van de organen.

Degene die uw zwangerschap begeleidt zal u vragen of u informatie wenst over de hierboven genoemde prenatale screeningsonderzoeken.

Indien u prenatale screening overweegt, is het van belang dat u hierover uitgebreid geïnformeerd wordt. Een voorlichtingsgesprek over prenatale screening noemt men counseling. Vraag hiernaar bij uw zorgverlener.
Na dit gesprek besluit u zelf of u wel of geen prenatale screening wilt laten uitvoeren.

Het is goed te realiseren dat prenatale screeningsonderzoeken geen garantie op gezondheid kunnen bieden.

Prenatale screening valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek.

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de mogelijkheid om op basis van leeftijd (36 jaar of ouder) invasieve prenatale diagnostiek te laten uitvoeren (vlokkentest, vruchtwaterpunctie). Voor invasieve prenatale diagnostiek komt u alleen in aanmerking indien u hiervoor een erkende medische indicatie heeft. Uw zorgverlener kan u hierover informeren.

Voor meer informatie over prenatale screening verwijzen wij u naar de site: www.pns.nl

U kunt de landelijke informatiefolders over prenatale screening vinden via deze link.