Groei-echo

Wat is een groeicontrole?

Wanneer een groeicontrole wordt verricht, worden het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte gemeten. Op die manier wordt duidelijk of uw kind volgens verwachting groeit. De groeicontrole kan op verzoek van de zorgverlener meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van uw kindje ontstaat: een groeicurve.
Dit is belangrijke informatie voor u en uw zorgverlener. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. We gaan niet specifiek op zoek naar andere afwijkingen.
Dit echoscopisch onderzoek gebeurt alleen op indicatie en wordt door uw zorgverlener aangevraagd.

Wat betekent positieve of negatieve discongruentie?

  • Positieve discongruentie:
    Dit betekent dat uw baarmoeder meer dan 2 weken groter is dan verwacht wordt op basis van de zwangerschapsduur
  • Negatieve discongruentie:
    Dit betekent dat huw baarmoeder meer dan 2 weken kleiner is dan verwacht wordt op basis van de zwangerschapsduur

Wanneer er een vermoeden op een positieve of negatieve discongruentie is, zal door uw zorgverlener niet alleen een echo groeicontrole worden aangevraagd, maar tevens een consult bij de gynaecoloog.

Wanneer vindt dit onderzoek plaats?

Een echo groeicontrole kan plaatsvinden tussen 22 en 40 weken.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Een echo groeicontrole is in principe een uitwendige echo.
  • De echobeelden kunnen, al naar gelang de termijn, door de grootte van het kind voor u soms niet meer zo herkenbaar zijn als eerder in de zwangerschap.
  • U kunt het gehele onderzoek meekijken op een scherm.
  • Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar het onderzoek en maximaal twee begeleiders. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

De echoscopiste bespreekt alle bevindingen met u.
Als er een afwijkend beeld wordt gezien, zoals een afwijking in de groei van het kind of een afwijkende hoeveelheid vruchtwater, brengen wij de verloskundige/gynaecoloog hiervan op de hoogte. Deze zal indien nodig contact met u opnemen.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar.