Één echocentrum
voor alle zwangeren
Hoe maak ik een afspraak

Counseling

Wat is counseling?

Voordat je onderzoeken laat doen in het kader van prenatale screening, heb je een uitgebreid voorlichtingsgesprek met je verloskundige of gynaecoloog. Men noemt dit gesprek ook wel ‘counseling’.
Counseling heeft als doel jou en je partner informatie te geven over wat prenatale screening betekent. Je krijgt hierbij informatie over de screening op downsyndroom en over de 13 wekenecho en de 20 wekenecho. Met deze informatie kun je voor jezelf een weloverwogen keuze maken over het al dan niet uit laten voeren van deze onderzoeken.
De counseling is een belangrijk onderdeel van de prenatale screening, welke valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek.

Wie komt in aanmerking voor counseling?

Volgens de Wet op Bevolkingsonderzoek komt iedere zwangere vrouw in aanmerking voor counseling.
Indien je aangeeft aan je zorgverlener geïnformeerd te willen worden over de prenatale screeningstesten en je zorgverlener is een:

  • Verloskundige, dan zal de counseling door je verloskundige verricht worden.
  • Gynaecoloog, dan word je voor de counseling naar Echocentrum Focus verwezen. In dit centrum wordt dit gesprek uitgevoerd door een hiervoor gediplomeerd counselor, die tevens echoscopist is.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het counselingsgesprek vindt plaats tussen 9 en 11 weken; bij voorkeur bij 10 weken zwangerschap.

Waar moet je rekening mee houden?

  • Tijdens een counselingsgesprek krijgt je informatie over de onderzoeken die onder prenatale screening vallen. Er worden tevens een aantal vragen gesteld die relevant zijn in het kader van de aanvraag van deze onderzoeken. Dit zijn vragen over je zwangerschap en je gezondheid, die van je partner, eventuele kinderen en van andere familieleden.
  • De counseling wordt vaak gecombineerd met een termijnecho. Indien er reeds een termijnecho is verricht, zal alleen counseling plaatsvinden.
  • De duur van een counselingsgesprek is ongeveer 30 minuten duurt.
  • De duur van een termijnecho is ongeveer 20 minuten.
  • Neem niet meer dan één persoon en geen kinderen mee naar je afspraak. Het betreft namelijk een medisch onderzoek.

Wat als?

Mogelijk wilt je eerst bedenktijd over je eventuele keuze voor een screening op downsyndroom. Beslis je later alsnog onderzoek te willen laten verrichten, dan kunt je contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Houd er rekening mee dat deze onderzoeken plaats vinden aan het eind van het eerste trimester.

Zijn er kosten verbonden aan het onderzoek?

Je zorgverzekeraar vergoedt de counseling volledig.

Landelijke voorlichtingsfolder

Zorgverleners in Nederland hebben afgesproken iedere zwangere vrouw die informatie wil over de NIPT, de 13 wekenecho of de 20 weken echo, voor te lichten met dezelfde folder. Deze landelijke folders zijn verkrijgbaar bij je verloskundige of gynaecoloog. Ze zijn ook te vinden bij ‘downloads’ op onze site. Wij verwijzen je graag naar deze folders en adviseren je deze goed door te lezen voordat je een keuze maakt.

Voor meer informatie over prenatale screening verwijzen wij je naar de site: www.pns.nl

Copyright © 2021 Echocentrum Focus
|
Afspraak: 076 - 5951070