Wat houdt een inwendige echo in?

Voor het verrichten van een inwendige echo wordt altijd eerst toestemming aan u gevraagd.

In het eerste trimester zijn er vaak redenen waardoor een echo via de buikwand niet toereikend is. Redenen kunnen zijn: een prille zwangerschap, een bepaalde positie van de baarmoeder, een voor de echoscopist onhandige positie van de foetus, een hoog BMI oftewel overgewicht.

Een ander woord voor een inwendig echo is een vaginale echo.
Een vaginaal onderzoek geeft meestal beter beeld. Om een dunne echokop wordt een condoom gedaan met daarop een beetje gel. Het inbrengen doet over het algemeen geen pijn. De ervaring leert dat een vaginale echo door de meeste zwangeren achteraf niet als vervelend of pijnlijk wordt ervaren.
Voor dit onderzoek kan uw blaas het beste leeg zijn.