Visie en missie

Visie, missie en doelstellingen van Echocentrum Focus

 

Visie (anno 2019)

Vanuit de visie dat optimale samenwerking ontstaat door naast inhoudelijk ook organisatorisch samen te werken, is in 2012 Echocentrum Focus opgericht door de Coöperatie Verloskundigen Breda en Omstreken en de B.V. Gynaecologen Breda e.o. als belangrijke formele stap naar intensieve integrale samenwerking in de regio Breda en omstreken. Samen in één organisatie, eén gezamenlijk prenataal echocentrum voor de gehele regio waar zwangere vrouwen door hun begeleidend verloskundige of gynaecoloog naar toe verwezen kunnen worden voor de uitvoering van echoscopisch onderzoek of prenatale screeningstesten.

 

Sinds 1 november 2016 maakt Echocentrum Focus onderdeel uit van Annature geboortezorg. Annature heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby. Dit is ook waar Echocentrum Focus voor staat en met hoogwaardig onderzoek in de zwangerschap een steentje aan wil bijdragen.

 

Missie (anno 2019)

Echocentrum Focus beoogt in samenwerking met de partners in Annature een ruim aanbod van kwalitatief goed en betrouwbaar onderzoek in de zwangerschap met een klantvriendelijke en efficiënte bedrijfsvoering in een financieel gezonde organisatie.

 

Doelstellingen Echocentrum Focus (anno 2019):

  • Eén centrum voor alle zwangerschapsecho’s en echo’s in het kader van prenatale screening
  • Eén echoscopisch dossier voor de zwangere als onderdeel van het integraal patiëntendossier binnen Annature
  • Aandacht voor heldere voorlichting en informatie aan de zwangere
  • Klantvriendelijke dienstverlening
  • Betrouwbaar onderzoek op maat
  • Kwalitatief verantwoorde uitvoering door gediplomeerde echoscopisten die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen en up-to-date blijven door regelmatige nascholing
  • Adequate verwijzing voor vervolgonderzoek bij bijzonderheden