Visie en missie

Visie, missie en doelstellingen Echocentrum Focus

 

Visie

In 2012 is B.V. Echocentrum Focus opgericht door de Coöperatie Verloskundigen Breda en Omstreken en de B.V. Gynaecologen Breda e.o. als belangrijke formele stap naar intensieve integrale samenwerking om met elkaar de verloskundige zorg voor moeder en kind verder te verbeteren.

Optimale samenwerking ontstaat door naast inhoudelijk ook organisatorisch te gaan samenwerken. Samen in één organisatie, waarbij gezamenlijk beleid wordt bepaald, de overleglijnen kort zijn, overdrachtsmomenten eenduidig zijn en tot een minimum worden beperkt; zó kan de kwaliteit verder omhoog. Want dat is het uitgangspunt van deze samenwerking: de beste zorg voor alle zwangeren in regio Breda en omgeving.

Vanuit dit idee is Echocentrum Focus opgericht: een gezamenlijk prenataal echocentrum voor de gehele regio. De zwangere gaat naar één organisatie waarin voor elke zwangere één echodossier wordt gehanteerd. Zij krijgt eenduidige informatie en voorlichting; mochten er bijzonderheden gevonden worden bij het echoscopisch onderzoek, dan is de zwangere verzekerd van een naadloos vervolg. Dit borgt een optimale continuïteit en kwaliteit van zorg.

 

Missie

Echocentrum Focus beoogt een ruim aanbod van kwalitatief goede en betrouwbare echozorg met een klantvriendelijke en efficiënte bedrijfsvoering in een financieel gezonde organisatie.

 

Doelstellingen Echocentrum Focus:

één echocentrum voor alle zwangerschapsecho’s

  • Echocentrum Focus wordt bestuurd door verloskundigen en gynaecologen samen.
  • Eén loket voor alle echo’s van zwangeren.
  • Echoscopische zorg op maat, gericht op de medische situatie van de zwangere.
  • Eén echoscopisch dossier voor de zwangere.
  • Snel vervolgonderzoek bij bijzonderheden.
  • Extra aandacht voor patiëntenvoorlichting en informatie.
  • Het aanbod van zorg en de echo-apparatuur is van hoge kwaliteit.
  • Echoscopisten up-to-date door regelmatige scholing en besprekingen.