Privacyverklaring

B.V. Echocentrum Focus betracht een integere omgang in de zorgverlening met haar klanten, partners en werknemers. Dit geldt ook voor de persoonlijke (medische) informatie die wij over onze klanten bezitten of verwerven. Wij dragen er zorg voor de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en nemen daarvoor bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Registratie van uw medische en persoonsgegevens is van belang om het echoscopisch onderzoek, verslaglegging en rapportage zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Op het aanvraagformulier dat uw verloskundig zorgverlener bij verwijzing naar ons centrum aan u meegeeft, wordt ingevuld of u toestemming geeft voor uitwisseling van de resultaten van uw echo-onderzoek/prenatale screening tussen mogelijk betrokken zorgverleners ten behoeve van een zo optimale verloskundige zorg voor u en uw zwangerschap. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en worden uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden overgedragen.

Prenatale Screening

Echocentrum Focus heeft de wettelijke verplichting om een aantal persoons- en medische gegevens aan te leveren voor een landelijke database (Peridos) ten behoeve van kwaliteits-bewaking en wetenschappelijk onderzoek m.b.t. prenatale screening (combinatietest en 20-weken echo). Tijdens het informatiegesprek over prenatale screening bent u hierover voorgelicht. Bij deelname aan Prenatale Screening geeft u automatisch toestemming dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat mededelen aan de echoscopist.

Peridos is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum (in regio Zuidwest Nederland is dit de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland) kan indien noodzakelijk bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken.

Wilt u meer weten over uw privacy bij deelname aan screening? Lees dan verder op www.rivm.nl/downscreening onder het kopje ‘Juridische informatie’.