Privacyverklaring

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens

B.V. Echocentrum Focus betracht een integere omgang in de zorgverlening met haar klanten, partners en werknemers. Dit geldt ook voor de persoonlijke (medische) informatie die wij over onze klanten bezitten of verwerven. Wij dragen er zorg voor de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen conform de huidige wet- en regelgeving en nemen daarvoor bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op in ons digitale afsprakensysteem en patiënten-echodossier. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw onderzoek door ons centrum te laten uitvoeren. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Tevens verwijzen wij naar het communicatiebericht van Annature Geboortezorg waar Echocentrum Focus onderdeel van uit maakt.

Prenatale Screening

Als u besluit deel te nemen aan prenatale screening worden uw gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in uw eigen zorgdossier en in een databank genaamd Peridos. Echocentrum Focus heeft als erkend uitvoerend echocentrum voor prenatale screening de wettelijk verplichting om een aantal persoons- en medische gegevens aan te leveren aan Peridos. Bij deelname aan prenatale screening geeft u automatisch toestemming dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken in het voorlichtingsgesprek (counseling) over prenatale screening of bij de uitvoering van de screenings- echo.

Peridos is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum (in regio Zuidwest Nederland is dit de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland) kan indien noodzakelijk bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Wilt u meer weten over uw privacy bij deelname aan screening? Lees dan verder op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/meer-informatie

The english version of this message can be found here (PDF).