Kwaliteitsbewaking

Echocentrum Focus zet zich in voor kwalitatief goede en betrouwbare echozorg. Om de kwaliteit van onze echozorg te borgen zijn alle echoscopisten die aan ons centrum zijn verbonden opgeleid aan een erkend opleidingsinstituut. Zij voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de uitvoering van echoscopisch onderzoek en nascholing hieromtrent.

Echocentrum Focus is een erkend echocentrum op gebied van de uitvoering van prenatale screeningstesten, zoals de combinatietest en de 20 weken echo. Zij heeft hiervoor een kwaliteitsovereenkomst met de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN). Alle echoscopisten die deze testen in ons centrum uitvoeren hebben ook een individuele kwaliteitsovereenkomst met de SPSZN.

Elke 2 jaar wordt door de SPSZN getoetst of wij als echocentrum nog aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen door middel van een externe audit.

Daarnaast werkt Echocentrum Focus intensief samen met de gynaecologen van de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Amphia ziekenhuis. Dagelijks is een arts van dat team beschikbaar voor overleg in geval van afwijkende bevindingen of twijfel hierover. Hierdoor kan, indien nodig en in afstemming met de verwijzer, snelle doorverwijzing voor vervolgonderzoek plaatsvinden.