Disclaimer

Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. B.V. Echocentrum Focus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie.                             B.V. Echocentrum Focus behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.