NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt per 1 april 2017 als voorkeurstest voor de screening op downsyndroom, edwards- en patausyndroom aan zwangeren aangeboden in het kader van de wetenschappelijke studie TRIDENT-2.

In regio Breda is afgesproken dat de zwangere door haar verloskundige over prenatale screeningstesten inclusief de NIPT wordt voorgelicht en dat de zwangere die in het ziekenhuis door de gynaecoloog wordt begeleid dit zogenaamde counselingsgesprek bij Echocentrum Focus krijgt. Tijdens dit gesprek krijgt de zwangere informatie over de NIPT en wordt gekeken of zij voldoet aan de criteria om voor deze test in aanmerking te komen. Als de zwangere kiest voor de NIPT ontvangt zij hiervoor een bloedafnameformulier. Met dit formulier kan de zwangere nadat zij betaald heeft via www.niptbetalen.nl bloed af laten nemen. Hierbij dient het betaalbewijs digitaal of via uitgeprinte versie getoond te worden. Zonder bloedafnameformulier of aantoonbaar betaalbewijs kan geen bloedafname plaatsvinden.

De NIPT is mogelijk vanaf een zwangerschapsduur van 11 weken. Op de website www.meerovernipt.nl staan alle bloedafnamelocaties die hiervoor zijn geselecteerd vermeld. Het bloed wordt onderzocht in het laboratorium van de klinische genetica van het Erasmus MC. Tijdens het voorlichtingsgesprek wordt uitgelegd wanneer en hoe u de uitslag van de NIPT ontvangt.

De zwangere kan in plaats van de NIPT ook nog altijd kiezen voor de combinatietest (serumtest in combinatie met nekplooimeting). Meer informatie over prenatale screeningsonderzoeken is te vinden op www.pns.nl. Wij adviseren om deze website te raadplegen als voorbereiding op het counselingsgesprek.

Hier vindt u een link naar de landelijke informatiefolders over prenatale screening.